top of page

NEWS

חוסר וודאות עסקית?!

תקופות של חוסר וודאות יכולות להיות מאתגרות עבור עסקים. חוסר וודאות עסקית נובעת מגורמים רבים והן עלולות לגרום לירידה במכירות, לעלייה בהוצאות ולקשיים בתכנון לטווח הארוך.

חוסר וודאות עסקית יכולה לנבוע מגורמים חיצוניים רבים ועשויים לייצר השפעה מהותית על הפעילות העסקית של הארגון.


Business Female Manager in uncertainty time
Photo by Mizuno K

סיבות שיכולות להוביל לחוסר וודאות בעסקים:


שינויים רגולטוריים

שינויים בחוק או בתקנות יכולים להשפיע באופן משמעותי על עסקים. לדוגמה, שינויים ברגולציה בתחום הסביבה יכולים להוביל לעלות גבוהה יותר בייצור או בשירותים. שינויים תכופים ברגולציה עשויה לייצר חוסר יציבות המשפיעה על תכנון העסק לדוגמא: בעולמות המוצרים הרפואיים התכנון הוא שנים קדימה ומבוסס על הגדרות רגולטוריות. דוגמא נוספת הנה בעולמות הפינטק גם שם לרגולטור השפעה רבה על התנהלות השוק.


שינויים טכנולוגיים

טכנולוגיות חדשות יכולות ליצור הזדמנויות חדשות עבור עסקים, אך גם להוות איום על עסקים קיימים. לדוגמה, התפתחות האינטרנט יצרה הזדמנויות חדשות עבור עסקים מקוונים, אך גם גרמה לירידה במכירות בחנויות פיזיות. וכיום, כניסת טכנולוגיות ה- AI הג'נרטיבי (Generative AI) אשר יצרה גל חדש של חדשנות, סטרטאפים עם מוצרים חדשים, אך גם יצרה פגיעה בתעשיות רבות כגון תעשיית כתיבת התוכן, הפרסום ואפילו החיפוש (שיפור במיקרוסופט שהגיבה מהר לשינוי ופגיעה בגוגל שהייתה איטית יותר).


שינויים כלכליים

שינויים בשערי החליפין, הריבית או הצמיחה הכלכלית יכולים להשפיע על הכנסות ורווחיות של עסקים. לדוגמה, ירידה בשער החליפין יכולה להפוך מוצרים מיובאים ליקרים יותר, מה שעלול להוביל לירידה במכירות ופגיעה ברווחיות.


שינויים פוליטיים

שינויים בממשל או במדיניות יכולים להשפיע על עסקים. שינוי ממשל לרוב מביא גישה מקרו כלכלית חדשה, הרצון לעודד תעשיות מסוימות ולעיתים ע"ח תעשיות אחרות (כגון: תעשיית האנרגיה הירוקה ע"ח תעשיית הדלקים בפוסילים – דלק מאובנים מבוסס על נפט) השפעות נוספות הן עליית מיסים או הגבלות סחר אשר יכולות להקשות על עסקים להתמודד עם תחרות ולגרור עליית התשומות העסקיות.


אירועים בלתי צפויים

אירועים בלתי צפויים, כגון מלחמות, משברים כלכליים או אסונות טבע, יכולים להשפיע באופן משמעותי על עסקים.

לדוגמה, מלחמה יכולה לגרום לירידה במכירות וסחר, וכן להקשות על אספקת חומרי גלם ושירותים. כל העולם חווה בעיות קשות שנבעו מהתפרצות הקורונה (COVID), בעיות אספקה שנבעו מהמלחמה בין רוסיה ואוקראינה.


חשוב לזכור שחוסר וודאות הוא חלק מהעולם העסקי. עסקים שיכולים להתמודד עם חוסר וודאות בצורה יעילה הם בעלי סיכויים טובים יותר להצליח בטווח הארוך.


אנו ב- Smart Tech נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בבחינה והתמודדות עם חוסר הוודאות בארגון שלך.Smart Tech Logo

コメント


Featured Posts
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
bottom of page