top of page

NEWS

המשכיות עסקית: מה זה ואיך עושים זאת נכון?

המשכיות עסקית היא היכולת של ארגון לספק את שירותיו ופעילותו החיוניים גם במקרה של הפרעה או אסון.


הפרעות אלו יכולות לנבוע ממגוון גורמים, כגון:

· אסונות טבע: כגון רעידות אדמה, שיטפונות או שריפות

· אירועים טכנולוגיים: כגון אירוע סייבר, פריצה למערכות מידע או שיבושים בחשמל

· אירועים ביטחוניים: כגון מלחמה, פיגועים או אירועים פוליטיים


היערכות לאירועים אלו היא חיונית עבור כל ארגון, ללא קשר לגודלו או ענף העיסוק שלו. היערכות נכונה תאפשר לארגון להמשיך לתפקד גם במקרה של הפרעה, ולהגן על האינטרסים של לקוחותיו, ספקיו ובעלי העניין שלו.


Tornado

היערכות לתוכנית המשכיות עסקית כוללת מספר שלבים עיקריים:


זיהוי פעילויות עסקיות קריטיות

השלב הראשון הוא אפיון תהליכי הפעילות העסקית וזיהוי הפעילויות העסקיות הקריטיות, כלומר הפעילויות החיוניות לתפקוד הארגון. פעילויות אלו הן אלו שעלולות לגרום לנזק משמעותי לארגון אם הן יפסיקו לפעול.


ניתוח סיכונים

השלב השני הוא ביצוע סקר וניתוח הסיכונים האפשריים לארגון. ניתוח זה יסייע לזהות את האיומים הפוטנציאליים על הפעילויות העסקיות הקריטיות.


פיתוח תוכנית פעולה

השלב השלישי הוא פיתוח תוכנית פעולה להתמודדות עם אירועי הפרעה או אסון. תוכנית הפעולה תכלול את הצעדים שיש לנקוט כדי להמשיך לספק את השירותים החיוניים של הארגון גם במקרה של הפרעה.


ביצוע תרגולים

השלב הרביעי הוא ביצוע תרגולים של תוכנית המשכיות העסקית. תרגולים אלו יסייעו לוודא שהתוכנית עובדת כראוי, וכי הארגון מוכן להתמודד עם אירוע הפרעה או אסון.


טיפים להיערכות לתוכנית המשכיות עסקית


להלן מספר טיפים להיערכות לתוכנית המשכיות עסקית:


הנהלה מלוכדת

חשוב שהנהלת הארגון תהיה מעורבת בתהליך ההיערכות לתוכנית המשכיות העסקית. הנהלה מלוכדת, מודעת ומעורבת תסייע להבטיח שהתוכנית תהיה יעילה וכי הארגון יהיה מוכן להתמודד עם אירוע הפרעה או אסון.


מעורבות עובדים

חשוב לערב את העובדים בתהליך ההיערכות לתוכנית המשכיות העסקית. עובדים מעורבים יהיו יותר מוכנים להתמודד עם אירוע הפרעה או אסון, ויהיו להם כישורים ומיומנויות הדרושים לפעולה במצב חירום.


ביצוע עדכונים

תוכנית המשכיות העסקית צריכה להיות מעודכנת באופן קבוע. עדכונים אלו יסייעו לוודא שהתוכנית מתאימה לצרכים המשתנים של הארגון.סיכום

היערכות לתוכנית המשכיות עסקית היא השקעה חשובה בכל ארגון. היערכות נכונה תאפשר לארגון לדעת כיצד להגיב במקרה של אירוע הפרעה או אסון, ותאפשר לו להמשיך לתפקד, ולהגן על האינטרסים של לקוחותיו, ספקיו ובעלי העניין שלו. ניהול נכון של התקשורת בדבר תוכניות אלו, עשוי אף לעורר ביטחון אצל המנהלים, עובדים, לקוחות, ספקים ובעלי עניין אחרים.


אנו ב- Smart Tech נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע בבניית תוכנית להמשכיות עסקית ואף בבחינה והתמודדות עם אירוע של הפרעה או אסון.Smart Tech Logo

Kommentare


Featured Posts
עדיין לא פורסמו פוסטים בשפה זו
שווה להמשיך ולעקוב...
Recent Posts
Archive
bottom of page